Language partners Eureverse Eureverse


Language
Partners

Veel gestelde vragen

Wat is een beëdigde vertaling 

Een beëdigde vertaling is een vertaling waaraan een officiële verklaring van de vertaler is toegevoegd, voorzien van diens handtekening en stempel. Alleen een vertaler die voor een Nederlandse rechtbank is beëdigd, mag een beëdigde vertaling leveren. Met name wanneer u een vertaling nodig heeft voor juridische procedures of overheidsinstanties, kan het zijn dat deze vertaling beëdigd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan notariële akten, trouwen in het buitenland, vertalingen van diploma’s enzovoort. Als u een vertaling voor dit soort gevallen nodig heeft, informeer dan bij de betreffende instantie of de vertaling beëdigd moet zijn.

Wat betekent redigeren? 

Redigeren is het bewerken van een tekst. Denk hierbij aan het corrigeren van grammaticale en spelfouten, het aanpassen van de stijl, of het afstemmen van de tekst op de doelgroep waarvoor de tekst bedoeld is. Redigeren en reviseren komen in de praktijk op hetzelfde neer.  

Wat is een apostille 

Een apostille is een internationaal erkend extra waarmerk van de handtekening van de vertaler. Een apostille is een stempel van de rechtbank, voorzien van de handtekening van de griffier of een rechter, waarin staat dat de vertaler en zijn handtekening bij die rechtbank bekend zijn. Als u een apostille nodig heeft, is dat meestal in combinatie met een beëdigde vertaling. Als u een vertaling nodig heeft voor een officiële instantie, informeer dan of de vertaling voorzien moet zijn van een apostille. Wij rekenen voor het verzorgen van een apostille een vast bedrag van 50 euro. U kunt de apostille ook zelf bij de rechtbank ophalen. Hieraan zijn kosten verbonden, die u bij de betreffende rechtbank kunt opvragen.

Wat betekent reviseren? 

Reviseren is het controleren, nakijken van een tekst. Denk hierbij aan het corrigeren van grammaticale en spelfouten, het aanpassen van de stijl, controle of de punten en komma's op de juiste plaats staan enzovoort. Redigeren en reviseren komen in de praktijk op hetzelfde neer.

Hoe worden de kosten voor het maken van een vertaling berekend?

Over het algemeen worden de kosten voor een vertaling berekend per woord. Uitgangspunt hierbij is het aantal woorden in het document dat u aanlevert (de brontekst). Van veel documenten in elektronische formaten (bijv. een Word-document) kan het aantal woorden automatisch worden geteld.

Als het aantal woorden niet elektronisch geteld kan worden (bijvoorbeeld omdat de tekst alleen op papier beschikbaar is), dan krijgt u van ons een prijsindicatie. Als de vertaling klaar is, tellen wij het aantal woorden in de vertaling en vermenigvuldigen dat met het woordtarief.

In sommige specifieke gevallen hanteren wij een uurtarief.

Geldt voor het vertalen van 'de' hetzelfde woordtarief als voor 'compressorpompregeleenheid'? 

Ja. De computer maakt bij het tellen van het aantal woorden geen verschil tussen lange en korte woorden. Wel kunnen wij korting bieden als uit een analyse van de tekst blijkt dat er herhalingen in de tekst voorkomen. Zo’n analyse doen wij met behulp van een CAT-tool. 

Wat is een CAT-tool? 

Een CAT-tool (Computer Aided Translation) is vertaalsoftware. Deze software bevat een vertaalgeheugen, waarin vertalingen worden opgeslagen. Als een volgende keer een vertaling met behulp van dit geheugen wordt gemaakt, controleert de software of er in de tekst stukken voorkomen die al eens eerder zijn vertaald, zodat deze meteen in de nieuwe vertaling kunnen worden overgenomen. Dit levert niet alleen u als klant een aantrekkelijke korting op, maar bevordert ook de consistentie van het vertaalwerk, zodat bijvoorbeeld niet de ene keer 'apparaat' en de andere keer 'toestel' als vertaling wordt gebruikt.